ISO

Standardy ISO

Uznając satysfakcję klientów za najważniejsze kryterium oceny naszego działania zobowiązujemy się do pracy zgodnie z polityką jakości opartą na budowaniu długotrwałych relacji wewnętrznych i zewnętrznych, elastycznym podejściu do oczekiwań i wymagań każdego klienta, tworzeniu przyjaznych warunków pracy, z poszanowaniem oczekiwań i aspiracji naszych pracowników, ciągłym obniżaniu kosztów funkcjonowania oraz poprawy efektywności działania firmy, wspieraniu rozwoju pracowników, ciągłym doskonaleniu naszego systemu zarządzania oraz poprawy jego skuteczności.
Read more